2014-12-44-6
2014 44 Aralık (12) 6
48. Ulusal Kongre

Editörden

Editörden

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 0-0)

Özgün Araştırma

Kataraktı Olan Gözlerde Göz İçi Lens Gücü Hesaplanmasında Parsiyel Kohorens İnterferometri ile Optik Düşük Kohorens Reflektometri Yöntemlerinin Karşılaştırılması

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 419-423)

Kombine Fakoemülsifikasyon-Arka Kamara Göz içi Lens Yerleştirilmesi ve Transpupiller Silikon Yağının Çıkarılmasına Bağlı Kornea Endotel Hücre Değişimi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 424-427)

Afakik İris Kıskaçlı Lens İmplantasyonu Sonuçları

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 428-435)

Miyop ve Astigmatizma Nedeniyle LASIK ve LASEK Uygulanan Hastalarda Kontrast Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirilmesi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 436-439)

İlerleyici Periferik Kornea İncelmesinde Tektonik Kornea Yama Greftinin Etkinliği

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 440-444)

Tip-1 Diyabetes Mellitusun Çocuklarda Merkezi Kornea Kalınlığına Etkisi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 445-448)

Primer ve Nüks Pterjium Cerrahisinde Limbal Konjonktival Otogreft Uygulamalarımız ve Sonuçları

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 449-453)

Spektral-Domain Optik Koherans Tomografiyle Yapılan Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığı Ölçümlerine Pupilla Dilatasyonunun Etkisi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 454-457)

İnfantil Ezotropyalarda Erken ve Geç Cerrahi Sonuçlarımızın Karşılaştırılması

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 458-460)

Periorbital Dermoid Kistlerin Retrospektif Değerlendirilmesi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 461-464)

Pubmed Veri Tabanında 1990-2013 Yılları Arasında Yayınlanan Türkiye Kaynaklı Göz Hastalıkları Makaleleri

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 465-470)

Derleme

Körlük Ölüme Yakın Mı?

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 471-475)

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Sınıflandırma ve Patogenez

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 476-480)

Olgu Sunumu

Multipl Myelomlu Bir Olguda Bilateral Arka Sklerit

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 481-483)

Behçet Hastalığında Nadir Görülen Bir Oküler Bulgu: Periferik Ülseratif Keratit

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 484-485)

Katarakt Ameliyatı Sonrası Akut Kornea Ödeminin Bir Nedeni: Descemet Membran Dekolmanı Ayırıcı Tanısı ve Tedavisi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 486-489)

Fakolitik Glokomda Görülen Hiperkromatik Kristallerin Mikroskopik ve Sitolojik İncelenmesi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 490-492)

Tek Taraflı İzole Epikapsüler Stara Sekonder Gelişen Görme Azlığı

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 493-495)

Orbitanın Nadir Görülen Bir Tümörü: Anjiyomiksoma

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 496-498)

Editöre Mektup

Sensoryel Şaşılıklar Ameliyat Sonrası Sıklıkla Nüks Etmez

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 499-500)

Diğer

2014 Hakem Dizini

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: -)

2014 Konu Dizini

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: -)

2014 Yazar Dizini

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü