2015-12-45-6
2015 45 Aralık (12) 6
49. Ulusal Kongre

Editörden

Editörden

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 0-0)

Özgün Araştırma

Primer Açık Açılı Glokom ve Oküler Hipertansiyonlu Hastalarda Patern Elektroretinogram ve Optik Koherens Tomografi Glokom Parametrelerinin Karşılaştırılması

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 229-234)

Kuru Tip Yaşa Bağlı Maküla Dejenerasyonu Hastalarında Otofloresans Görüntüleme Yöntemleri ile Lezyon Progresyon Hızının Değerlendirilmesi

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 235-238)

Opere Travmatik Kornea Perforasyonlarında Geç Dönem Retina ve Koroid Kalınlıkları ve Retina Damar Çapı Ölçümleri

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 239-242)

Normal Gözlerde Çift Scheimpflug Analizörü ile Yapılan Ön Segment Ölçümlerinin Gözlemci İçi ve Gözlemciler Arası Tutarlılığı

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 243-248)

Çift Başlı Pterjiyumda Ameliyat Sonuçları ve Hastaların Demografik Özellikleri

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 249-253)

Sekonder Duyusal Şaşılıkta Görme Keskinliğinin Cerrahi Sonuçlar Üzerine Etkisi

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 254-258)

Derleme

Retinoblastomda Kemoterapi: Güncel Yaklaşımlar

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 259-267)

Olgu Sunumu

Psödoksantoma Elastikum Hastalarında Kuyruklu Yıldız (Comet) Bulgusu

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 268-270)

Doğumdan Sonra İki Taraflı Görme Azalması Olan İki Olgu: Ağır Preeklampsi ve HELLP Sendromu

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 271-273)

Pars Plana Vitrektomi Sonrasında Geç Dönemde Kapanan Evre III İdiyopatik Maküla Deliği

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 274-276)
Anasayfa Arşiv Arama Menü