2015-10-45-5
2015 45 Ekim (10) 5
49. Ulusal Kongre

Editörden

Editörden

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 0-0)

Özgün Araştırma

Korneal Yanıklarda Klinik ve Tedavi Yaklaşımımız

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 182-187)

Psödoeksfoliasyon Sendromlu ve Senil Kataraktlı Gözlerin Ön Segment Biyometri ve Kornea Endotel Özellikleri

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 188-192)

Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Bireylerde Konjunktiva Florası

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 193-196)

İnfantil Ezotropya Olgularında Simetrik ve Asimetrik Cerrahi ile Doz-Cevap Sonuçları

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 197-202)

Marjinal Entropiyon: Sıklıkla Gözden Kaçan Bir Kapak Malpozisyonu

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 203-207)

Fonksiyonel Nazolakrimal Drenaj Tıkanıklıklarının Tedavisinde Eksternal Dakriosistorinostomi

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 208-212)

Derleme

Hamilelik ve Göz

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 213-219)

Olgu Sunumu

Eksternal Oftalmomiyazis: Üç Olgunun Sunumu

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 220-222)

Dang Ateşinde Fundus Bulguları: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 223-225)

Aynı Tiyatro Gösterisini İzledikten Sonra Acil Servise Başvuran Pediatrik Yaş Grubundaki Dört Fotokeratit Olgusu

(Turk J Ophtalmol 2015; 45: 226-228)
Anasayfa Arşiv Arama Menü