Original Article

Evaluation of the Changes in Anterior Segment Morphology After Laser Peripheral Iridotomy Through One-Year Follow-Up
 • Ulviye Yiğit
 • Umut Onur
 • Yakup Acet
 • Ahmet Ağaçhan
Turk J Ophthalmol 2014; 44: 6-10 DOI: 10.4274/tjo.30092
The Involutional Change of the Anterior Segment Morphology, Intraocular Pressure and Ocular Pulse Amplitude and the Effect of Glaucoma on this Change
 • Ebru Cömert
 • Ümit Beden
 • Seda Kuruoğlu
 • Barış Sönmez
 • Mehtap Özarslan
 • Volkan Yeter
 • İhsan Öge
Turk J Ophthalmol 2013; 43: 27-31 DOI: 10.4274/tjo.43.07078
The Long-Term Effects of Silicone Hydrogel Contact Lens Wear on Corneal Morphology
 • Yelda Yıldız
 • Canan Gürdal
 • Özge Saraç
 • Şenay Aşık Nacaroğlu
 • Tamer Takmaz
 • İzzet Can
Turk J Ophthalmol 2012; 42: 91-96 DOI: 10.4274/tjo.42.70894
Optic Disc and Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Evaluation of the Fellow Eyes in Non-Arteritic Ischemic Optic Neuropathy
 • Medine Yılmaz Dağ
 • Elif Demirkılınç Biler
 • Zerrin Alkan
 • Önder Üretmen
 • Süheyla Köse
 • Filiz Afrashi
Turk J Ophthalmol 2015; 45: 111-114 DOI: 10.4274/tjo.25993
Corneal Endothelial Morphology and Thickness Changes in Patients with Gout
 • Pınar Kösekahya
 • Cemile Üçgül Atılgan
 • Kadir Gökhan Atılgan
 • Mustafa Koç
 • Kemal Tekin
 • Mehtap Çağlayan
 • Yasin Şakir Göker
Turk J Ophthalmol 2019; 49: 178-182 DOI: 10.4274/tjo.galenos.2018.01947 PMID:31486603
Effects of Intracameral Drugs and Dyes on Corneal Endothelial Cell Apoptosis in a Rat Model: An İn Vivo and İn Vitro Analysis
 • Sezin Akça Bayar
 • Zeynep Kayaarası Öztürker
 • Yonca Aydın Akova
 • Banu Bilezikçi
 • Gülten Karabay
Turk J Ophthalmol 2022; 52: 379-385 DOI: 10.4274/tjo.galenos.2022.64369 PMID:36578186