2014-10-44-5
2014 44 Ekim (10) 5
48. Ulusal Kongre

Editörden

Editörden

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 0-0)

Özgün Araştırma

Miyop ve Miyop Astigmatizma Nedeniyle LASIK ve Lasek Uygulanan Hastalarda Refraktif Sonuçların Değerlendirilmesi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 332-336)

Derin Anterior Lameller Keratoplastide Komplikasyonlar ve Yönetimi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 337-340)

Viskoelastik Maddeye Bağlı Gelişen Toksik Anterior Segment Sendromu

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 341-346)

İnsan Kaynaklı Doku Yapıştırıcısı: İn Vitro Antibakteriyel Etkinliği ve Antibiyotik Geçirgenliği

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 347-350)

Üst Forniks ve Tarsal Konjonktivaya Yerleşen Yabancı Cisimlerde Klinik Bulgular

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 351-355)

Yaş Tip Maküla Dejenerasyonunda İntravitreal Ranibizumab Tedavisi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 356-360)

İntravitreal Bevacizumab Uygulamasının Erken Dönem Göz İçi Basıncına Etkisi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 361-364)

Selektif Laser Trabeküloplasti Sonrası Gözlenen Erken Dönem Göz İçi Basıncı Artışı ve Risk Faktörleri

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 365-369)

Familyal Eksudatif Vitreoretinopati: Takip ve Tedavi Sonuçlarımız

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 370-373)

Oküler Adneksal Lenfomalı Olgularda Klinik Bulgular ve Tedavi Sonuçları

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 374-378)

Kronik Progresif Eksternal Oftalmoplejili Hastalarda Pitozis Cerrahisi Sonuçları

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 379-383)

İyi Huylu Göz Kapağı Tümörlerinin Klinikopatolojik Özellikleri: 101 Olgunun Retrospektif Analizi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 384-387)

Derleme

Ön Kamara Yokluğu veya Sığlığında Katarakt Cerrahisi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 388-391)

Torsiyonel Fakoemülsifikasyon ve Fako İğnesi Seçimi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 392-395)

Olgu Sunumu

Essitalopram Kullanımına Bağlı Gelişen Bilateral Açı Kapanması Glokomu

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 396-399)

Medikal Tedaviye Dirençli Göziçi Basınç Yüksekliği Bulunan Komplike Hifemalı Olgunun Yönetimi: Ön Kamara Lavajı

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 400-402)

Öküz Gözü Makulopatisi Görünümü Olmayan Ciddi Klorokin Retinopatisi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 403-406)

Descemet Membran Dekolmanının Ön Segment Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 407-410)

Yüksek Voltajlı Elektrik Yaralanması Olan Olguda Optik Nöropati ve Foveal Psödokist Gelişimi: Üç Yıllık Takip

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 411-413)

Eksternal Dakriyosistorinostominin Nadir Bir Komplikasyonu: Geçici Orbikülaris Kas Güçsüzlüğü

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 414-416)

Nadir Bir Blefaroptozis Nedeni Pakidermoperiostozis

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 417-419)