2015-5-45-3
2015 45 Mayıs (5) 3
49. Ulusal Kongre

Editörden

Editörden

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 0-0)

Özgün Araştırma

İntravitreal Triamsinolon Asetonid Uygulaması Sonrası Göz İçi Basınç Artışı Görülme Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 86-91)

Diyabetik Makuler Ödemde Seröz Makula Dekolmanı Sıklığı

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 92-96)

Femtosaniye Lazer Yardımlı Katarakt Cerrahisinde İlk Deneyimler

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 97-101)

Kontrolsüz Kontakt Lens Satışı

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 102-104)

Orbita Kavernöz Hemanjiomlarında Klinik, Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Tedavi Özellikleri

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 105-110)

Non-Arteritik İskemik Optik Nöropati Geçirmiş Olguların Sağlıklı Gözlerinin Optik Sinir Yapısı ve Retina Sinir Lifi Kalınlığının Değerlendirilmesi

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 111-114)

Derleme

Kalp Nakli Sonrası Gelişen Oftalmolojik Sorunlar

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 115-118)

Olgu Sunumu

Epidemik Keratokonjonktivit ile İlişkili Subepitelyal İnfiltratlarda İn Vivo Konfokal Mikroskopi Bulguları

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 119-121)

Akut Bilateral Bir Sifilitik Üveit Olgusu

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 122-124)

Değişken Enoftalmus ile Seyreden Tek Taraflı Sessiz Sinüs Sendromu Olgusu

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 125-127)

Editöre Mektup

“Orbital İnvazyon Gösteren Paranazal Sinüs Mukoselleri” Başlıklı Makale Hakkında Editöre Mektup

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 128-131)
Anasayfa Arşiv Arama Menü