2014-8-44-4
2014 44 Ağustos (8) 4
48. Ulusal Kongre

Editörden

Değerli Meslektaşlarımız;

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 0-0)

Derleme

Optik Aberasyonlar ve Wavefront

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 306-311)

Konjenital Ekstraoküler Kas Fibrozisi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 312-315)

Özgün Araştırma

Merkezi Kornea Kalınlığının Değerlendirilmesinde Spektral Domain Optik Koherans Tomografinin ve Ultrasonik Pakimetrinin Karşılaştırılması

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 256-262)

Ultrasonik Pakimetre ve Orbscan II Korneal Topografi Santral Kornea Kalınlık Ölçümlerinin Karşılaştırılması ve Ultrasonik Pakimetrenin Tekrarlanabilirliğinin Değerlendirilmesi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 263-267)

Göz Ovalamanın Korneanın Biyomekanik Özelliklerine ve Göz İçi Basıncına Etkisi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 268-271)

Dekstransız İzotonik Riboflavin Solüsyonu ile Yapılan Kornea Kollajen Çapraz Bağlama Uygulaması Sırasında Kornea Kalınlığı

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 272-274)

Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Göz İçi Basıncı, Santral Kornea Kalınlığı ve Refraktif Duruma Etkisi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 275-279)

Toksik Ön Segment Sendromu için Yeni Bir Etken: Fibrin Yapıştırıcı

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 280-283)

Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilen Retina Sinir Lifi Kalınlığının Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası Değişimi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 284-287)

Mikrokoaksiyel Katarakt Cerrahisinde Arka Vitreus Dekolmanının Değerlendirilmesi

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 288-292)

Tek Taraflı Üst Oblik Kas Felcinde Cerrahi Sonuçlarımız

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 293-296)

Orbital İnvazyon Gösteren Paranazal Sinüs Mukoselleri

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 297-300)

İdyopatik Orbita İnflamasyon Sendromu Ön Tanılı Olgularda Biyopsi Sonuçlarımız

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 301-305)

Olgu Sunumu

Nadir Bir Konjonktivit: Eksternal Oftalmomiyazis

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 316-318)

Genç Hastada Kornea Bulanıklığı ve Periferik Kornea Arkusu: Lesitin Kolestrol Açiltransferaz Eksikliği

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 319-321)

Sjögren Sendromuna İkincil Gelişen Lakrimal Glandın Marjinal Zon B Hücreli Lenfoması

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 322-324)

Konjenital Horner Sendromlu Olguda Nöroblastom

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 325-326)

Miller-Fisher Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 327-329)

Vinkristine Bağlı Bilateral Ptosis ve Eksternal Oftalmopleji Tedavisinde Pridoksin ve Pridostigmin Etkinliği: Olgu Sunumu

(Turk J Ophthalmol 2014; 44: 330-332)