2015-8-45-4
2015 45 Ağustos (8) 4
49. Ulusal Kongre

Editörden

Editörden

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 132-137)

Özgün Araştırma

Mitomisin C ile Trabekülektomi Uygulanmış Olgularda Filtran Bleb Fonksiyonunun Biyomikroskop, Ön Segment Optik Koherens Tomografi ve İn Vivo Konfokal Mikroskop ile Değerlendirilmesi

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 132-137)

Sekonder Sjögren Sendromlu Hastalarda Sistemik İnfliksimab Tedavisinin Etkinliği

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 138-141)

Parkinson Hastalığında Gözyaşı Ozmolaritesi, Kırılma Zamanı ve Schirmer Değerleri

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 142-145)

Üveitli Hastalarda Serum Homosistein ve Leptin Düzeylerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 146-151)

Duane Retraksiyon Sendromu Tedavisinde Modifiye Y-splitting Uygulaması

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 152-155)

Tiroid Oftalmopatide Tanı, İzlem ve Tedavi Sonuçlarımız

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 156-163)

Derleme

Ailevi Eksudatif Vitreoretinopati

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 164-168)

Olgu Sunumu

Rino-orbital Mukormikozis: Dört Olgunun Klinik Bulgu ve Tedavi Sonuçları

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 169-174)

Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonrası Gelişen Medial Rektus Kası Yaralanması

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 175-178)

Kalp Yetmezlikli Olguda Serebral Venöz Sinüs Trombozuna Bağlı Abdusens Felci

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 179-181)
Anasayfa Arşiv Arama Menü