2015-4-45-2
2015 45 Nisan (4) 2
48. Ulusal Kongre

Editörden

Editörden

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 0-0)

Özgün Araştırma

Diyabetli Olgularda Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Maküler Kalınlık ve Göz İçi Basıncına Etkileri

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 47-51)

Ön Kamara Bulanıklığının Gün İçi Değişimi

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 52-55)

Vitreus Kavitesine Göz İçi Lens Düşen Olgularda Vitreoretinal Cerrahi

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 56-59)

Endoskopik Dakriyosistorinostomi’de Lakrimal Keseye İntranasal Otolojik T-Tüp Uygulaması

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 60-64)

Orbital Dermis Yağ Greft İmplantasyonu: Primer ve Sekonder İmplant Sonuçları

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 65-70)

Derleme

Retinoblastom Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 71-76)

Olgu Sunumu

Glokomlu Bir Hastada Atipik İntrapapiller Kanama

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 77-78)

Skleral Çevreleme ve Vitrektomi Cerrahisi Sonrası Dev Makula Deliği Gelişimi

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 79-80)

Multiple Sklerozlu Bir Olguda Eş Zamanlı 5., 6. ve 7. Kraniyal Sinir Felci Gelişimi

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 81-83)

Frontal Sinüzite İkincil Bilateral İzole Sinopalpebral Fistül

(Turk J Ophthalmol 2015; 45: 84-85)
Anasayfa Arşiv Arama Menü