Yıl: 2010 Ay: 7 Cilt: 40 Normal Sayı 4
Editörden
Yıl: 2010
Ay: 7
Cilt: 40
Normal Sayı 4
686 kez görüntülendi
Geliş Tarihi
Kabul Tarihi
Editörden
Nevbahar Tamçelik;
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Yazışma Adresi
Nevbahar Tamçelik;
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Tam Metin

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji  Gazetesi  ismi ile  1971 yılı Nisan-Haziran sayısı olarak yayın hayatına başlayan dergimiz, 2010 yılında 40. yaşını doldurmuştur. Dergimizin uluslar arası indekslerde yer alması için yoğun çalışmalar başlatılarak formatı değiştirilmiştir.  2010 yılından itibaren birçok yenilikleri içermiş olarak, Türk Oftalmoloji Dergisi ismiyle yayın hayatına devam etmiştir. Yayınlanan her sayısında Dergi yeniden gözden geçirilerek eksiklikleri giderilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda yazım kurallarında uluslar arası dergi yazım kurallarına uyumluluğu temel alan bazı değişiklikler yapılmış ve bu gözden geçirilmiş kurallar Temmuz-Ağustos sayısında ilan edilmiştir. Yazarların yazım kurallarına uyması bilginin doğru paylaşılabilmesi açısından son derece önemlidir ve standardizasyon aranılan bilgiye doğru ve çabuk ulaşılmasını sağlayan en önemli göstergedir.
 
Özgün çalışmaları içeren makalelerin orijinal ve yazım kurallarına uygun olmasına özen gösterilmesi dergiyi olumlu yönde etkileyecek en önemli faktörlerden biridir.  Dergimizin, uluslar arası indekslerde yer alabilmesi için etki faktörünün (impact factor) mümkün olduğunca yüksek olması gerekmektedir. Bu nedenle tüm ulusal ve uluslar arası makalelerimizde dergimize atıf yapılarak desteklenmesi şarttır. Derginin tıbbi arşivleme sitelerindeki temsili ismi ‘’Turkish Journal of Ophthalmology’’olup,  kısaltması TJO’dur. Atıf yaparken bu ismi kullanmanız gerekmektedir. Türkiye’de sadece kurum içi yazışmalarda Türk Oftalmoloji Derneği Dergisi (TOD Dergisi) ismi kullanılacaktır.

Türk Oftalmoloji Derneği’nin yayın organı olan Türk Oftalmoloji Dergisi, sadece Türklerin bir araya gelerek çalışmalarını gösterdikleri bir yayın organı değildir. Dergimizde bilimsel bir zeminde tüm oftalmologların görüşlerini ve makalelerini yayınlamayı amaçlamaktayız. Bu nedenle, ESCRS European Council Meeting, Paris 2010’da açılan TOD standında; Derneğimizi ve Dergimizi dünyaya tanıtan posterler asılmıştır. Gelecek sayılarda bilginize sunacağımız uluslar arası danışma ve hakem kurulları da bu amacımızın diğer bir göstergesi olacaktır. Ayrıca 2010 Temmuz-Ağustos sayısında yazarların istekleri doğrultusunda iki makale İngilizce olarak basılmıştır.
 
Dergimizde sadece araştırmacıların çalışmalarına yer verilmeyecek, okurların da bu çalışmalara eleştirel anlamda katkı ve görüşlerini bildirecekleri bir bölüm olacaktır. Editör’e mektup başlığı altındaki bölümümüzün de dergi ve dünya oftalmolojisi hakkında kişisel görüşlerinizi yazacağınız önemsediğiniz  bir bölüm olacağı kanısındayız.
 
43. TOD Ulusal Kongresi’nde ilk defa Türk Oftalmoloji Dergisi adına ödül verilmeye başlanmıştır. Kongre yapılacak yılın bir önceki yılında Dergimizin basılan 6 sayı ve ek sayılarında yayınlanan makaleler, bilimsel içerik yönünden değerlendirilerek, birinci, ikinci ve üçüncü en iyi yayın belirlenmektedir. 43. TOD Ulusal Kongresi’nde Türk Oftalmoloji Dergisi adına ödül alan makale ve yazar isimleri bu sayıda ödüller bölümünde yayınlanmıştır. Bu bölüm ayrıca kongrede ödül almaya hak kazanmış bütün çalışmaları kapsamaktadır. 44. TOD Ulusal Kongresi’nde de Türk Oftalmoloji Dergisi adına ödül verilecektir. Dergimizin 2009 yılı tüm sayılarında basılan makaleler arasından en iyi 3 yayın belirlenecek, seçilen makaleler ve diğer ödüller kongremizin kapanış oturumunda açıklanacaktır.

Sevgili meslektaşlarım, yardımcılarımla birlikte Türk Oftalmoloji Dergisi’ni daha ileriye taşımak adına çalışmalarımız ve gayretlerimiz özveri ile devam edecektir. Tabi ki bunu başarabilmemiz için, sizlerin desteklerinizin ve yardımlarınızın her an yanımızda olması gerekmektedir.

                                                                                                                                 Saygılarımla
                                                                                                                                    Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik
                                                                                                                                 Türk Oftalmoloji Dergisi Editörü

2014 © Galenos Yayınevi | Her Hakkı Saklıdır. Gizlilik Bildirimi | Erişilebilirlik